ติวกลุ่มคลาสสดกับครูเจี๊ยบได้ผลดีแค่ไหน ?

 

IELTS Boost Up Courses

 • IELTS Boost Up 30 hours Sunday 13.00-16.00
  24,000.00 ฿
  34,999.00 ฿  (-31%)
 • IELTS Boost Up 30 hours Mon-Thu 13.00-16.00
  24,000.00 ฿
  34,999.00 ฿  (-31%)
 • IELTS Boost Up 30 hours Saturday 10.00-13.00
  24,000.00 ฿
  34,999.00 ฿  (-31%)
 • IELTS Boost Up 30 hours Sunday 10.00-13.00
  24,000.00 ฿
  28,900.00 ฿  (-17%)

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์